יֶדַע
הבית > יֶדַע > תוכן
סוגי רמזורים
- Apr 09, 2018 -

אורות התנועה מורכבים מנורות אדומות, ירוקות וצהובות. האור האדום מציין כי המעבר אסור, האור הירוק מציין כי המעבר מותר, ואת האור הצהוב מציין את האזהרה. אורות התנועה מחולקים: אורות רכב, אורות רכב שאינם, אורות חצייה, כיוון המציין אורות (אורות החצים) וכן הלאה.

נורית התנועה של הרכב משמשת להכוונת האותות האדומים, הצהובים והירוקים של הרכב, והיא ממוקמת במקום בולט בצמתים. נורית אותות הרכב היא קבוצה של שלוש יחידות מעגליות לא דפוסיות של אדום, צהוב וירוק. מדריך את התנועה של הרכב; הנתיב של נתיב הנתיב מורכב מתבנית בצורת מזלג ודפוס חץ להנחיית כלי הרכב בנתיב כדי לעקוב אחר ההוראות; האור המכוון הוא קבוצה של אורות המורכב אדום, צהוב וירוק שלושה דפוסי חץ פנימי. כדי להנחות את כלי הרכב לעבור בכיוון המצוין.