חדשות
הבית > חדשות > תוכן
מה הם כללי אורות איתות?
- Apr 09, 2018 -

סעיף 1 כללים אלה מנוסחים לצורך חיזוק ניהול התנועה העירונית, להקל על התחבורה ועל שמירה על בטיחות התנועה כדי לענות על הצרכים של הבנייה הכלכלית הלאומית.

סעיף 2 האורגנים, אנשי צבא, קבוצות, חברות, אנשי סגל בית הספר, נהגי כלי רכב, אזרחים, וכל העובדים המבצעים ביקורים זמניים בערים חייבים לציית לכללים ולציית לפקודת משטרת התנועה.

סעיף 3 אנשי ניהול הרכב ונוסעים במחלקות, יחידות צבאיות, ארגונים, ארגונים, בתי ספר, ומחלקות אחרות לא ייאלצו להסכים על אנשי הנהיגה תוך הפרה של כלל זה.

סעיף 4 אם אין הוראה בכללים אלה, על כלי הרכב והולכי רגל לעבור ללא פגיעה בביטחון התנועה.

סעיף 5 נהיגה של כלי רכב ואת הריצה ואת רכיבה של בעלי חיים חייב כל להמשיך בצד ימין של הכביש.

סעיף 6 השימוש במדרכות, במטענים או בפעילויות אחרות המפריעות לתנועה אסור, ללא הסכמת לשכת הביטחון הציבורית המקומית.

סעיף 7 מתקני ביטחון כגון מעקות חייבים להיות מותקנים בצמתים בין הרכבת לבין הרחובות.